Bizler “sevgidir dinimiz, kabemiz insan” ve “yetmiş iki dil bizdedir” düsturunu temel alarak bir olduk. Derneğin kapısından girdikten sonra sosyal statü, cinsiyet, etnik kimlik, ekonomik durum, siyasi görüş, kısacası tüm alt kimlikleri dışarıda bırakırız ve sadece “Can” olarak gireriz muhabbet meydanına.

Kendi topraklarından uzaklarda dayanışmayı, öğretilerimizin araştırılmasını, yaşatılmasını ve tanıtılmasını amaçlayan bir topluluğuz. Sadece aynı topraklardan geldiğimiz insanlara değil aynı zamanda Rumen canlara ve tüm insanlığa hizmet için çalışıyoruz.